Projektfaser

Info vedr. projektfaser

Fase 1: – Skitseforslag/projektforslag
Der udarbejdes et skitseforslag iht. bygherrens idé og ønsker.

Fase 2: – Forprojekt
Skitseforslag/projektforslag bearbejdes og rettes til så byggelovgivningen bliver overholdt for en byggeansøgning og en givet byggetilladelse kan opnås.

Fase 3: – Hovedprojekt
Forprojektet detailbearbejdes i sammenarbejde med fornødent ingeniørbistand. Herved udarbejdes detailerede bygningstegninger, så bygherrens drømme og idé kan reliseres til en kommen byggefase.

Fase 4: – Udbudsmateriale
Hovedprojektet suppleres med et udbudsmateriale, betingelser for arbejdets udførelse og der indhentes tilbud med indgåelse af kontraktaftale med en hovedentreprenør eller flere fagentreprenører.

Fase 5: – Under byggefasen
Sammenarbejde mellem bygherre og arkitekten tilbydes der byggestyring med løbende tilsyn for en korrekt udførelse af byggeprojektet.